dimecres, 3 de juliol de 2019

DEURES D'ESTIU 2019 1r i 2n ESO


DEURES D'ESTIU 1r i 2n ESO

Els deures d'estiu d'aquest any consistiran en refer totes aquelles activitats que tenieu pendents al moodle.

A part d'aixó refresqueu el càlcul mental en tots aquells moments que pugueu i disfruteu de l'estiu per agafar forces per l'any que ve.BON ESTIU!!

divendres, 29 de juny de 2018

DEURES D'ESTIU 2018 2NESO


Curs:2n ESO


Departament de matemàtiques
                                                                                                         

S’ha acabat el curs, alguns de vosaltres amb els objectius assolits i d’altres no. Ara hem arribat a l’estiu i disposareu d’un temps amb horaris més flexibles i ple d’oportunitats per gaudir d’activitats variades i al vostre gust. Gaudiu de la natura , de la família i dels amics.
Tot és necessari, com també el dedicar-li un mínim d’una o dues hores diàries a la lectura i a les matemàtiques.
Els que no heu assolit els objectius de matemàtiques de 2n ESO, penseu que teniu l’oportunitat de setembre per superar el curs; feu la feina que es proposa a continuació.
Tant si heu aprovat com si heu suspès, s’aconsella fer les activitats que a continuació s’indiquen. Es puntuarà sobre la nota del 1r trimestre del proper curs.Segons qualificació

Activitats de deure a presentar al setembre
Termini de presentació i Valoració
De 6 en amunt

S’aconsella fer :
Quadernets  Ed. Barcanova Primer Cicle ESO
Nº 4 Àlgebra          ISBN 84-489-1326-7
Nº 5 Geometria I    ISBN 84-489-1327-2Presentar el primer dia de classe al setembre.
Es valorarà en la nota del 1rTrimestre
Suficient 5

Molt aconsellable fer:
Quadernets  Ed. Barcanova Primer Cicle ESO
Nº 3 Nombres II     ISBN 84-489-1325-0
Nº 4 Àlgebra          ISBN 84-489-1326-7
Nº 5 Geometria I    ISBN 84-489-1327-2

Insuficient

Obligatori fer i presentar el mateix dia de l’examen. Es recomana fer-los guiats per alguna persona que els pugui corregir.

Quadernets  Ed. Barcanova Primer Cicle ESO
Nº 3 Nombres II     ISBN 84-489-1325-0
Nº 4 Àlgebra          ISBN 84-489-1326-7
Nº 5 Geometria I    ISBN 84-489-1327-2


Presentar el mateix dia de l’examen. Puntuarà el 30% de la nota de setembre.


Data de lliurament : En el cas dels aprovats, el primer dia de classe al setembre.
En el cas dels suspesos, lliurar el mateix dia de l’examen, al setembre.

Lliurar al/la professor/a que tingueu a l’examen o a classe.


Seròs,          28  de juny de 2018

DEURES D'ESTIU 2018 - 2NESO - PI


Curs:2n ESO-PI


Departament de matemàtiques
                                                                                                         


L’estiu representa, pels nostres alumnes, un  temps de canvi de rutina. Els horaris són més flexibles i ens permet fer moltes activitats que durant el curs no dóna temps ni és possible fer-les. Tot és necessari;  gaudiu de la natura, ja sabeu, a la natura ho trobem tot, com també és molt aconsellable, dedicar-li un mínim d’una o dues hores diàries a la lectura i a les matemàtiques.
Tant si heu aprovat com si heu suspès, s’aconsella fer les activitats que a continuació s’indiquen. Es puntuarà sobre la nota del 1r trimestre del proper curs.Segons qualificació

Activitats de deure a presentar al setembre
Termini de presentació i Valoració
Insuficient

Obligatori fer i presentar el mateix dia de l’examen. Es recomana fer-los guiats per alguna persona que els pugui corregir.

Haureu de presentar fets i acabats :
·        El quadernet  Ed. NADAL Nou-Set 8  Dividir per més d’una xifra               ISBN: 978 84 788 7032 6.
·        “Quadern de Matemàtiques Pont 6è d’Educació Primària”
Exercicis fonamentals per a preparar l’entrada a l’ESO.
Ed. Nadal          ISBN: 84-7887-201-9

·        “Quadern de Matemàtiques Pont 1r d’Educació Secundària”
Exercicis fonamentals per a preparar l’entrada al 2n curs d’ESO.
Ed. Nadal          ISBN: 84-7887-497-2


Es recomana que els deures els facin guiats per alguna persona que els pugui corregir. Els deures presentats i fets correctament, puntuaran sobre la nota del 1r trimestre a més a més que puntuaran un 30% per superar el present curs.


Presentar el mateix dia de l’examen. Puntuarà el 30% de la nota de setembre.


Data de lliurament :
En el cas dels suspesos, lliurar el mateix dia de l’examen, al setembre.

Lliurar al/la professor/a que tingueu a l’examen o a classe.


Seròs,          28  de juny de 2018

DEURES D'ESTIU 2018 1RESO


Curs:1r ESO


Departament de matemàtiques
                                                                                                         


L’estiu representa, pels nostres alumnes, un  temps de canvi de rutina. Els horaris són més flexibles i ens permet fer moltes activitats que durant el curs no dóna temps ni és possible fer-les. Tot és necessari;  gaudiu de la natura, ja sabeu, a la natura ho trobem tot, com també és molt aconsellable, dedicar-li un mínim d’una o dues hores diàries a la lectura i a les matemàtiques.
Tant si heu aprovat com si heu suspès, s’aconsella fer les activitats que a continuació s’indiquen. Es puntuarà sobre la nota del 1r trimestre del proper curs.Segons qualificació

Activitats de deure a presentar al setembre
Termini de presentació i Valoració
De 6 en amunt

S’aconsella fer :
Quadernets  Ed. Barcanova Primer Cicle ESO
Nº 2            ISBN   84-489-1324-8Presentar el primer dia de classe al setembre.
Es valorarà en la nota del 1rTrimestre
Suficient 5

Molt aconsellable fer:
Quadernets  Ed. Barcanova Primer Cicle ESO
Nº 1               ISBN   84-489-1323-X
Nº 2               ISBN   84-489-1324-8
Insuficient

Obligatori fer i presentar el mateix dia de l’examen. Es recomana fer-los guiats per alguna persona que els pugui corregir.
Llibre:
“Reforç de matemàtiques 1rESO   Repassa i aprova.  Ed.Casals”
ISBN  978-84-218-3330-8

Caldrà fer les activitats del llibre, si és possible al llibre i si no en fulls quadriculats, com a classe. No serà necessari presentar els temes 1 i 12.

Es recomana que els deures els facin guiats per alguna persona que els pugui corregir. Els deures presentats i fets correctament, puntuaran sobre la nota del 1r trimestre a més a més que puntuaran un 30% per superar el present curs.


Presentar el mateix dia de l’examen. Puntuarà el 30% de la nota de setembre.


Data de lliurament : En el cas dels aprovats, el primer dia de classe al setembre.
En el cas dels suspesos, lliurar el mateix dia de l’examen, al setembre.

Lliurar al/la professor/a que tingueu a l’examen o a classe.


Seròs,          28  de juny de 2018

Deures d'estiu 2018 1RESO - PI


Curs: 1r ESO - PI                                                                                                      


Situació de l’alumne respecte de l’àrea: P.I.

L’estiu representa, pels nostres alumnes, un  temps de canvi de rutina. Els horaris són més flexibles i ens permet fer moltes activitats que durant el curs no dóna temps ni és possible fer-les. Tot és necessari, com també el dedicar-li un mínim d’una o dues hores diàries a la lectura i a les matemàtiques, ja sabeu que tot ho trobem a la natura, doncs, gaudim-la.

Haurà de presentar fet i acabat :
·        El dossier de numeració i càlcul de nombres decimals que ja té començat
·        El quadernet Ed. NADAL Nou-Set 8  Dividir per més d’una xifra  ISBN: 978 84 788 7032 6.
·        “Quadern de Matemàtiques Pont 6è d’Educació Primària”
Exercicis fonamentals per a preparar l’entrada a l’ESO.
Ed. Nadal                                 ISBN: 84-7887-201-9

que li lliuraràal/la professor/a corresponent, el dia de l’examen al setembre.

Es recomana que els deures els facin guiats per alguna persona que el pugui corregir. Els deures presentats i fets correctament, puntuaran un 30% sobre la nota del setembre.

Data de lliurament : Caldrà presentar-los el mateix dia de l’examen al setembre.

Seròs,  28    de juny de 2018
dijous, 23 de juny de 2016

                                      Bon estiu a tothom

Hem penjat els deures per l'estiu a la pestanya superior

dijous, 26 de maig de 2016

OLIMPIADES D'ECONOMIA


Aquest dimarts 24 de maig, la Núria Roca, en Manel Jové i la Elisabet Piñol de 2n de Batxillerat ,  han participat en les olimpiades d'Economia que ha organitzat la UdL.